שרתים

Server List

MOD VAC Hostname Players Map


play.tf2.co.il:27015
play.tf2.co.il:27016
185.185.134.24:27019