באנים

Banlist Overview Hide Inactive

Total Bans: 13

displaying 0 - 13 of 13 results
MOD/Country Date Player Admin Length
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 09-02-20 12:07
Banlength 1 d (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 09-03-20 12:07
Reason persom shartim
Banned by Admin Zedus
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (5) Majestik, Majestik, Majestik, Majestik, Majestik
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-31-20 13:30
Banlength 1 hr (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-31-20 14:30
Reason spamming admin chat
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (2) Majestik, Majestik
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-30-20 15:34
Banlength 5 hr (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-30-20 20:34
Reason mekalel in admin chat
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (10) Majestik, Majestik, Majestik, Majestik, Majestik, Majestik, Majestik, Majestik, Majestik, Majestik
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-24-20 22:09
Banlength 8 hr (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-25-20 06:09
Reason מספים את הצאט, מאיים שאדמין ירד מתפקיד, מבקש באן בכוונה כדי לעצבן אדמינים.
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Web Ban
Total Bans 13 (search)
Blocked (2) Majestik, Majestik
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-24-20 21:38
Banlength 1 d (Unbanned)
Unban reason מקצר את משך הבאן
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 05-25-20 21:38
Reason ביקש באן קיבל באן, עצבנת אדמין תתמודד, שלא לדבר על איום על האדמין וזה שיורידו אותו, נוריד רק אחרי שאני אדבר עם האדמינים על זה
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (0) never
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-24-20 05:45
Banlength 30 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-24-20 06:15
Reason spamming admin chat
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (0) never
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-23-20 02:01
Banlength 30 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-23-20 02:31
Reason stop spamming.
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (0) never
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-20-20 19:46
Banlength 5 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-20-20 19:51
Reason עושה בעיות
Banned by Admin Barel2
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (1) Majestik
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-20-20 01:44
Banlength 2 hr (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-20-20 03:44
Reason disrespectful and gag evasion
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (4) Majestik, Majestik, Majestik, Majestik
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-19-20 23:30
Banlength 30 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-20-20 00:00
Reason Gag evasion using admin chat, keeps doing it after 15 warnings even though Tom and I kicked him twice with warnings
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (0) never
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-19-20 22:33
Banlength 10 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-19-20 22:43
Reason using admin chat for no reason
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (0) never
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-13-20 20:20
Banlength 10 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-13-20 20:30
Reason spam admin chat
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (1) Majestik
Ban Details
Player Majestik
Steam ID STEAM_0:1:442273750
Steam3 ID [U:1:884547501]
Steam Community 76561198844813229
Invoked on 05-11-20 17:20
Banlength 30 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin CONSOLE
Expires on 05-11-20 17:50
Reason admin chat spam
Banned by Admin Admin deleted.
Banned from Please Wait...
Total Bans 13 (search)
Blocked (0) never
displaying 0 - 13 of 13 results